Library
Torts
Malicious Prosecution
Αποζημίωση σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης.
Last Update: September, 2016

Κατά κύριο λόγο, η Νομοθεσία που διέπει τον τερματισμό απασχόλησης είναι ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος του 1967 («ο Νόμος»). Παρ’ όλα αυτά, η Νομολογία έρχεται να επεξηγήσει ή καλύτερα, να αναπτύξει την πιο πάνω νομοθεσία και να καταστήσει σαφές πως όλες οι υποθέσεις εξετάζονται βάσει των δικών τους γεγονότων και πως δεν υπάρχει απόλυτος κανόνας ως προς την επιβολή αποζημιώσεων.

 

Προειδοποίηση

Πριν εξεταστεί το ζήτημα της αποζημίωσης, θα ήταν καλό να ξεκαθαριστεί πως ο κάθε εργοδότης οφείλει να δίδει γραπτή προειδοποίηση στον εργαζόμενο για τον επικείμενο τερματισμό της εργασίας του αν ο εν λόγω εργαζόμενος, εργαζόταν συνεχώς κοντά του για περίοδο μεγαλύτερη των 26 εβδομάδων.

Η εν λόγω προειδοποίηση δεν θεωρείται αποζημίωση. Παρ’ όλα αυτά, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον εργαζόμενο να εγκαταλείψει άμεσα την εργασία του με την προϋπόθεση πως θα του καταβάλει άμεσα χρηματικό ποσό, αντίστοιχο με την προειδοποίηση που οφείλει να του δώσει.

Ο Νόμος παραπέμπει σε σχετικό πίνακα σύμφωνα με τον οποίο μπορεί να υπολογιστεί το ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο αντί προειδοποίησης.

Περίοδος συνεχούς απασχόλησης Ελάχιστη περίοδος

προειδοποίησης

Από 26 έως 51 εβδομάδες 1 εβδομάδα
Από 52 έως 103 εβδομάδες 2 εβδομάδες
Από 104 έως 155 εβδομάδες 4 εβδομάδες
Από 156 έως 207 εβδομάδες 5 εβδομάδες
Από 208 έως 259 εβδομάδες 6 εβδομάδες
Από 260 έως 311 εβδομάδες 7 εβδομάδες
Από 312 εβδομάδες και άνω 8 εβδομάδες

 

Δοκιμαστική περίοδος

Ο εργοδοτούμενος δύναται να εργαστεί επί δοκιμαστικής βάσεως για τις πρώτες 26 εβδομάδες απασχόλησης του. Κατά τη δοκιμαστική αυτή περίοδο, ο εργοδότης δύναται να τερματίσει την εργασία του εργαζόμενου χωρίς να του δώσει οποιαδήποτε προειδοποίηση. Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω περίοδος μπορεί να επεκταθεί έως και τις 104 εβδομάδες (2 χρόνια) αν αυτό συμφωνηθεί γραπτώς και εκ των προτέρων μεταξύ των μερών.

 

Αποζημίωση

Για να δικαιούται κάποιος εργαζόμενος να λάβει αποζημίωση από τον εργοδότη του, θα πρέπει να εργάζεται συνεχώς κοντά του για περίοδο μεγαλύτερη της δοκιμαστικής περιόδου (όπως εξηγήθηκε πιο πάνω) ενώ ο εν λόγω τερματισμός θα πρέπει επίσης να κριθεί και ως παράνομος.

Ο τερματισμός της απασχόλησης ενός εργαζόμενου τεκμαίρεται πως είναι παράνομος έως ότου ο εργοδότης αποδείξει στο Δικαστήριο πως ο τερματισμός επήλθε διαζευκτικά λόγω:

  1. Σοβαρού παραπτώματος του εργοδοτούμενου,
  2. Πλεονασμού,
  3. Λήξης Σύμβασης τακτής περιόδου, ή
  4. Ανωτέρας βίας, πολέμου, πολιτικής εξέγερσης κτλ.

 

Υπολογισμός Αποζημίωσης

Όπως αναφέρει ξεκάθαρα η σχετική Νομοθεσία, σε περίπτωση που ο τερματισμός εργασίας αποδειχτεί πως είναι παράνομος, τότε το ύψος της αποζημίωσης θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο βάσει των περιστατικών της συγκεκριμένης υπόθεσης. Το Δικαστήριο, λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις αποδοχές του εργοδοτουμένου, την περίοδο απασχόλησης, την απώλεια προοπτικών σταδιοδρομίας, την ηλικία του εργοδοτούμενου καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τερματίστηκε η απασχόληση του.

Το Δικαστήριο έχει δηλαδή τη διακριτική ευχέρεια να επιδικάσει οιονδήποτε ποσό θεωρήσει ορθότερο και δικαιότερο υπό τις περιστάσεις της κάθε υπόθεσης. Όμως, θα πρέπει να σημειωθεί πως σε περίπτωση παράνομου τερματισμού, η αποζημίωση που θα κληθεί να καταβάλει ο εργοδότης δεν θα είναι μεγαλύτερη από τις απολαβές 2 ετών ή μικρότερη από την αποζημίωση την οποία θα ελάμβανε ο εργαζόμενος σε περίπτωση πλεονασμού. Ως εκ τούτου, ο Νόμος παραπέμπει στον πιο κάτω πίνακα ο οποίος καταδεικνύει το ποσό που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος σε περίπτωση πλεονασμού.

Για τα πρώτα 4 χρόνια απασχόλησης 2 εβδομάδες ημερομίσθια για κάθε περίοδο 52 εβδομάδων (1 χρόνο)
Από το 5ο έως και το 10ο χρόνο 2.5 εβδομάδες για ανά έτος
Από το 11ο έως και το 15ο χρόνο 3 εβδομάδες ανά έτος
Από το 16ο έως και το 20ο χρόνο 3.5 εβδομάδες ανά έτος
Από το 21ο έως και το 25ο χρόνο 4 εβδομάδες ανά έτος

 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως για σκοπούς υπολογισμού της συνολικής αποζημίωσης λαμβάνεται υπ’ όψιν το «ακαθάριστο» ημερομίσθιο το οποίο δικαιούται ο εργοδοτούμενος κατά τη τελευταία εβδομάδα απασχολήσεως του.

Τέλος, σε περίπτωση που η αποζημίωση αποφασιστεί να είναι μεγαλύτερη από τις απολαβές ενός έτους, ο εργοδότης καταβάλλει ποσό ίσο με τις απολαβές ενός έτους ενώ οποιοδήποτε επιπλέον ποσό καταβάλλεται από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού.

 

Διαβήματα από τον εργοδοτούμενο

Ο εργοδοτούμενος οφείλει να προσφύγει στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών εντός 12 μηνών από την ημερομηνία τερματισμού της απασχόλησης του, εάν ο εν λόγω τερματισμός οφείλεται σε παράνομο τερματισμό, ή εντός 9 μηνών από την ημερομηνία αρνητικής απάντησης από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, στις περιπτώσεις που ο τερματισμός οφείλεται σε ισχυριζόμενο πλεονασμό.

 

Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, το δικηγορικό μας γραφείο θα συμβούλευε όλους τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες όπως ζητήσουν νομική συμβουλή αμέσως μετά τον τερματισμό της απασχόλησης τους, ανεξαρτήτως λόγου απόλυσης.

Publish Date: 24 September, 2014
Zenonas Liassides Zenonas was born in Limassol. He received his LL.B (Hons) from Leicester De Montfort University in 2011. In the same year, Zenonas started with Attorney General’s Office as a trainee lawyer but in the early 2012 he joined our firm where he completed ...

Contact the Author

Advocates and Legal Consultants | Cyprus