Library
Οι Δικές μας Αρχές και Αξίες

Ηθικό μας Γνώρισμα

Ως δικηγορικό γραφείο με ήθος, μπορούμε να υπερηφανευόμαστε για τις ειλικρινείς προσπάθειες που καταβάλλουμε προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον κάθε πελάτη και την κάθε υπόθεση που χειριζόμαστε ξεχωριστά.

Για το δικηγορικό μας γραφείο, η “ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ” αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο. Αποτελεί ηθική αξία που περιβάλλει το σύνολο των μελών του δικηγορικού μας γραφείου σε όλες μας τις συναλλαγές είτε με πελάτες, συνεργάτες ή συναδέλφους και γενικά περιβάλλει το δικηγορικό μας γραφείο από κάθε άποψη και σε όλες τις πτυχές παροχής των υπηρεσιών μας. Για το δικηγορικό μας γραφείο, η “ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ” αποτελεί υπέρτατο αγαθό και την υγιέστερη βάση για μια διαρκή σχέση με τους πελάτες, τους συνεργάτες και συνεταίρους μας, μέσα σε πλαίσια αλληλοσεβασμού και εκτίμησης. Η “ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ” είναι καλλιεργημένη στη συνείδηση και την καθημερινή μας πρακτική και έχει καταστεί αναπόσπαστο αγαθό του επαγγελματικού μας πολιτισμού. Αποτελεί απαραίτητο συστατικό όλων των σκέψεων, προθέσεων, ενεργειών και συνδιαλλαγών. Αποτελεί την αξία, το αγαθό και το προτέρημα που μας διακρίνει από άλλα δικηγορικά γραφεία.

Άνθρωποι με Αφοσίωση

Μολονότι από τη σκοπιά την επαγγελματική αποτελούμε μια σοβαρή δικηγορική εταιρεία, πίσω από τις γυάλινες πόρτες και τις σοβαροφανείς ενδυμασίες, δεν παύουμε να είμαστε και να συμπεριφερόμαστε ως απλοί άνθρωποι όπως ο καθένας από εσάς. Είμαστε περισσότερο από απλές μηχανές επίλυσης διαφορών ή προβλημάτων.

Οι άνθρωποι μας εργάζονται σε ένα αρμονικό και πολύ φιλικό περιβάλλον με βαθιά ανεπτυγμένο το πνεύμα της συνεργασίας, όπου ο καθένας είναι ίσος απέναντι στον άλλο χωρίς διακρίσεις, παρά τη διαφορετικότητα των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών. Όλοι αναγνωρίζουν και αγωνίζονται με σύνεση και διορατικότητα για την επίτευξη των ίδιων βέλτιστων στόχων · την παροχή στους πελάτες μας όσο το δυνατό αποτελεσματικότερων υπηρεσιών, μέσω πρακτικών, καινοτόμων και επωφελών λύσεων, στην καλύτερη δυνατή τιμή. Είμαστε ένα σύνολο νεαρών και ταλαντούχων ανθρώπων, με συνείδηση και αφοσίωση στο λειτούργημα που ασκούμε, αλλά και βαθιά, πολύτιμη γνώση της επιστήμης που υπηρετούμε. Εκεί και όπου η απέραντη και ανεξάντλητη πηγή του δικαίου υπερτερεί των γνώσεών μας, οι νομικοί μας είναι πάντοτε έτοιμοι και πρόθυμοι να μελετήσουν εις βάθος για να αντλήσουν την απαιτούμενη γνώση.

Έμπιστοι και Αξιόπιστοι

Η κάθε σχέση πρέπει να στηρίζεται στην εμπιστευτικότητα, ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Ειδικότερα δε όταν διακυβεύονται τα προσωπικά ή επαγγελματικά συμφέροντα των ατόμων που αντιπροσωπεύονται.

Στη δικηγορική μας εταιρεία, δεσμευόμαστε να ενεργούμε πάντοτε με γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των πελατών μας, με σιγουριά, αυτοπεποίθηση και πάνω απ’ όλα αξιοπιστία. Στο δικηγορικό μας γραφείο έχουμε σαν αρχή να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας με ειλικρίνεια και εντιμότητα. Θεωρούμε προτέρημα την ηθική και συνειδησιακή αξία που είναι καλλιεργημένη στο δικηγορικό μας γραφείο που επιβάλλει να αξιολογούμε σωστά τα δικαιώματα και την ποιότητα των υποθέσεων των πελατών μας και να συμβουλεύουμε για τις πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας, αγνοώντας τι επιβάλλει το συμφέρον του δικηγορικού μας γραφείου.

Ενώ αναπτυσσόμαστε, παραμένουμε σταθερά εναρμονισμένοι και πιστοί στις κεφαλαιώδεις αξίες με τις οποίες το δικηγορικό μας γραφείο είναι εμποτισμένο και οι οποίες ορίζουν και καθοδηγούν τον χαρακτήρα και την με προσήνεια εξωτερίκευση της επαγγελματικής μας ιδιότητας. Οι συνθήκες αυτές αποδίδουν τα μέγιστα στην καλλιέργεια φιλικών σχέσεων με τους πελάτες, συνεταίρους και συνεργάτες μας, που βοηθούν στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και στη δημιουργία υγιών συνθηκών επικοινωνίας και εκτέλεσης των επαγγελματικών μας υπηρεσιών ευχερέστερα και αποτελεσματικότερα.

Καινοτομία & Ανάπτυξη

Η αταλάντευτη αφοσίωση μας προς την τελειότητα και τη συνεχή ενημέρωση, είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την επιχειρηματική μας κουλτούρα αφού αποτελούν αναγκαίο συστατικό για την ανάπτυξη και καινοτομία του δικηγορικού μας γραφείου. Προσπάθειά μας είναι να παρακολουθούμε στενά τις νομικές, οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες εξελίξεις στην Κύπρο και το εξωτερικό και να συμβαδίζουμε ή ακόμα και να προπορευόμαστε αυτών. Έγνοια μας είναι να αναπτύσσουμε το εύρος και τομείς των υπηρεσιών μας για πληρέστερη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Η εμπειρία με το δικηγορικό μας γραφείο αποδεικνύει ότι οι πελάτες και συνεργάτες μας μόνο όφελος αποκομίζουν από την καλά δομημένη, σε βάθος καταρτισμένη και εμβριθή ομάδα νομικών συμβούλων του δικηγορικού μας γραφείου.

 

Advocates and Legal Consultants | Cyprus