Οικογενειακό Δίκαιο και Δίκαιο Διαζυγίου

Το τμήμα Επίλυσης Δικαστικών και Οικογενειακών Διαφορών της Δικηγορικής μας Εταιρείας είναι γνωστό  για την ανταπόκριση, την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την επιμέλειά του στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το τμήμα Επίλυσης Δικαστικών και Οικογενειακών Διαφορών της Δικηγορικής μας Εταιρεία στελεχώνεται από εξειδικευμένους δικηγόρους που ειδικεύονται στα ακόλουθα:

  • Διαζύγια
  • Γονική Μέριμνα
  • Διατροφή ανηλίκων
  • Περιουσιακές Διαφορές
  • Πολιτική Συμβίωση

Διαζύγιο

Κάθε ζευγάρι, ανεξαρτήτου υπηκοότητας και ανεξαρτήτως πού τέλεσε τον γάμο του, το οποίο διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστον 3 μήνες μπορεί να υποβάλει αίτηση διαζυγίου στα Κυπριακά Οικογενειακά Δικαστήρια.

Εκκλησιαστικός Γάμος

Για να λυθεί ένας θρησκευτικός γάμος θα πρέπει αρχικά να ολοκληρωθεί η διαδικασία γνωστοποίηση της πρόθεσης λύσης του θρησκευτικού γάμου προς τον αρμόδιο Επίσκοπο της Επαρχίας του τόπου διαμονής του συζύγου που επιθυμεί τη λύση του θρησκευτικού γάμου.

Μετά την πάροδο έξι (6) εβδομάδων από την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης, ως αναφέρεται ανωτέρω,  ο σύζυγος που επιθυμεί να προχωρήσει με τη λύση του θρησκευτικού του γάμου έχει το δικαίωμα να καταχωρήσει στο αρμόδιο Οικογενειακό Δικαστήριο την σχετική αίτηση για λύση του θρησκευτικού του γάμου με όλα τα γεγονότα της έγγαμης σχέσης και τους λόγους διαζυγίου.

Πολιτικός γάμος

Η λύση ενός πολιτικού γάμου είναι πιο γρήγορη καθώς αίτηση διαζυγίου καταχωρείται κατευθείαν στο Οικογενειακό Δικαστήριο της επαρχίας όπου διαμένουν οι σύζυγοι, χωρίς να χρειάζεται να προβεί ο σύζυγός στην διαδικασία γνωστοποίησης περί πρόθεσης λύσης του γάμου. Στην εν λόγω αίτηση αναφέρονται όλα τα στοιχεία της έγγαμης σχέσης όπως επίσης και λόγους διαζυγίου.

Εκκλησιαστικός και Πολιτικός Γάμος

Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι τέλεσε και θρησκευτικό και πολιτικό γάμο τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία γνωστοποίησης της περί πρόθεσης λύσης του γάμου αναφορικά με τον θρησκευτικό γάμο ενώ στην ίδια αίτηση διαζυγίου θα πρέπει να αιτηθούν τη λύση και των δυο (2) τελετών.

Λύση πολιτικής συμβίωσης

Σε περίπτωση σύναψης πολιτική συμβίωση, τότε η πολιτική συμβίωση μπορεί να λυθεί είτε με έγγραφη κοινή δήλωση των συμβίων, είτε σε περίπτωση που ένας εκ των συμβιών δεν επιθυμεί και/ή δεν είναι εφικτό να προβεί στην έγγραφη κοινή δήλωση τότε θα πρέπει να αποταθεί ένας εκ των συμβίων στο Δικαστηρίου της επαρχίας στην οποία αυτό έχει συναφθεί η πολιτική συμβίωση με σκοπό να εξασφαλίσει Διάταγμα Δικαστηρίου, ως περιγράφεται στις πιο πάνω περιπτώσεις.